Velkommen til broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen I.O.O.F.

Loge nr. 59 Hiort Lorenzen er en af mange Odd Fellow Loger i Danmark og vi er en del af et internationalt netværk. Logen blev indviet den 13. September1925.

Vi er en broderloge, altså en loge bestående af mænd med forskellig baggrund.

Vores logebygning ligger på Jomfrustien 38 A i Haderslev, hvor vi deler bygningen med broderloge nr. 94 Hertug Hans og søsterloge nr. 19 Alexandra.

Vi holder vores logemøder hver onsdag fra klokken 19:30 med undtagelse i ferieperioderne. Påklædningen er mørkt tøj eller til festaftener Kjole.

Vi møder i god tid i vores festlokale for at hilse på vore brødre og få en hyggelig snak.

Vi vil gerne give dig nogle informationer om vor loge og afmystificere nogle myter—Få mere at vide!

Det ordinære logemøde åbnes og der følges en dagsorden til mødet.

I logesalen er vi iført vore regalier, der symboliserer vore grader og funktioner.

Mødet ledes af logens overmester.

Efter et hyggeligt logemøde, der kan have forskelligt indhold, f.eks. foredrag, gradearbejde m.v. samles vi i logens festlokale til hyggeligt samvær med spisning, sange, evt. foredrag mv.

Det er ikke blot i vores egen logebygning logearbejdet foregår. Vi tager ofte på besøg i andre loger, møder nye brødre og får nye impulser.

Ved en del af vores arrangementer deltager vores ægtefælle/ledsager, børn, børnebørn samt enker efter afdøde brødre. Her er det foredrag, virksomhedsbesøg, banko og andet hyggeligt samvær, der binder os sammen i godt kammeratskab.

Odd Fellow Ordenen er ikke et hemmeligt samfund. Vi fortæller glad og gerne om vort formål og virke.

Som i enhver familie har vi nogle traditioner og skikke, som vi gerne vil dele med dem, der søger optagelse i Ordenen. Det giver nye brødre en fantastisk oplevelse i takt med indvielsen og forfremmelse i graderne.

Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem mennesker.

De tre ringe, som ses overalt på Odd Fellow logernes bygninger, symboliserer

                          VENSKAB—KÆRLIGHED—SANDHED

Vær mod andre, som du vil have de skal være mod dig og dine.

Vi vil gerne informere dig mere om hvad vi går og laver og hvilken oplevelse og betydning det kan få for dig og dine.

Under fanebladene "Historie" "Valgte Embedsmænd"  "Mødeplan" mv. til venstre på forsiden, finder du yderliggere oplysninger, derunder kontakpersoner der står for den daglige ledelse i logen.

Haderslev den 9.8.2017

Sekretæren